En poques paraules

Contribuir en la lluita contra la falta d’articles no alimentaris a les llars de les famílies més vulnerables és la missió del Banc d’Acció Social, solidaritat que comparteixen tots els col·laboradors de la nostra entitat.

El Banc d’Acció Social, en col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”, utilitza el seu espai com a centre de recepció i distribució d’articles no alimentaris, destinats a diverses entitats socials que fan la tasca de redistribuir-los a aquestes famílies.

Notícies