El cor que bombeja l’activitat del Banc d’Acció Social som els més de 30 voluntaris regulars, arribant als 240 en ocasions puntuals, conscients de la realitat social present i futura del nostre país, i de la importància de donar una part del nostre temps i dels nostres coneixements perquè els projectes funcionin.

No volem deixar de donar les gràcies a tots els voluntaris, des del més petit fins al més generós, per la gran tasca que porten a terme i per la seva dedicació.