El nostre àmbit d’acció comença per on estem situats, entre les entitats socials ubicades als diferents barris dels Districtes de Sant Martí i de Sant Andreu, així com la resta de barris de Barcelona i de les poblacions veïnes.

Entre les entitats socials destinatàries hi trobem menjadors socials, Càritas, Parròquies, cases d’acollida, residències de gent gran, entitats que atenen els sense sostre, entre d’altres.