En col·laboració amb el Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional de Sant Martí (Centre Sant Martí), fundat el 1994 a Barcelona com una associació destinada a la reinserció laboral i a la millora de la qualitat de vida especialment d’aquelles persones que per la seva situació social, cultural o personal es troben en major vulnerabilitat, hem ideat un projecte de capacitació per a dones d’entre 18 i 60 anys en tècniques de producció i gestió tèxtil.

Aquest projecte està focalitzat en l’enfortiment de les habilitats bàsiques de confecció tèxtil com ara el disseny, tall, costura i acabat, ja que aquesta activitat es realitza de manera no formal per moltes dones d’escassos recursos econòmics residents a Barcelona i rodalies.

Aquestes persones no disposen d’experiència en aquest sector. Nosaltres els oferim eines, així com una gran experiència de mans de professionals del sector, perquè tinguin l’oportunitat de dissenyar, gestionar, i comercialitzar en el seu cas, les seves pròpies confeccions.

Amb aquesta finalitat, hem implementat un espai de suport i acompanyament cap a empreses del sector tèxtil ja existents, o per potenciar petits negocis de confecció, amb la finalitat de generar llocs de treball i donar una oportunitat d’integració a les dones més vulnerables.