Mirant enrere, el Banc d’Acció Social té el seu origen en la Fundació Can Cerdà, entitat amb l’única missió fundacional de construir i mantenir una ermita al bell mig de Collserola. Moltes coses han canviat des d’aleshores.

Sovint passa a la societat que un projecte necessita formar-se entorn d’alguna cosa, o d’un grup de persones, imperfecte segons els ulls que la mirin, però en qualsevol cas singular. Això no és cap novetat, tampoc a la natura quan necessita recórrer a un fenomen similar per poder formar alguns dels seus “projectes”: una simple gota d’aigua no podria existir sense un nucli singular, de ben segur imperfecte, que aglutini una bona substància al seu voltant.

La nostra realitat és que procedim d’àmbits culturals, econòmics, ideològics, polítics i religiosos ben diversos. La procedència de tots nosaltres ens importa més aviat poc. Les persones venim i ens n’anem, com núvols del particular atles que és el nostre projecte ecumènic. Projecte que sí és important.